Tidsschema

Fredag 1/8
17.00 Området öppnar för deltagare
ca 19.00 Besiktning av bilar startar
23.00 Grinden låses, inget insläpp efter de

Lördag 2/8
06.30 Området öppnar för deltagare
07.00 Besiktning av bilar startar
08.00 Förarmöte Tävlande
08.40 Förarmöte Frikörning
09.00 Träffen öppnar för publik
09.00-12.00 Frikörning
12.00-12.30 Lunch
12.30-17.00 Frikörning
17.00-19.00 Träning tävlande med utsatt tävlingsslinga
19.30 Träffen stänger för publik

Söndag 3/8
09.00 Träffen öppnar för publik
09.00-11.00 Träning tävlande med utsatt tävlingsslinga
11.00-(ca)13.30 Kval
13.30-14.00 Lunch (uträkning av stegar, uppvisning av frikörare)
14.00-17.00 Finaler
17.30 Prisutdelning
18.00 Träffen slut